Pět doporučení pro nový policejní tým proti nenávisti na sítích

Pět doporučení pro nový policejní tým proti nenávisti na sítích

Počínaje květnem se rodí první specializovaný policejní tým, který má cíleně vyhledávat a stíhat nenávistné projevy v českém online prostředí. Vzniká na půdorysu stávajícího 9. oddělení odboru obecné kriminality, které se přemění do samostatného odboru extremismu a terorismu. Jde bezpochyby o přelomovou událost, která nemá v naší historii obdoby.

Výzva k obnovení rovného přístupu občanů České republiky k doplatku na bydlení

Výzva k obnovení rovného přístupu občanů České republiky  k doplatku na bydlení

Vláda v současnosti přijímá řadu opatření směřujících k udržení pracovních míst. Přesto lze předpokládat, že část pracovních míst bude buď utlumena, nebo zanikne, a skokově se tak zvýší počet osob bez dostatečného příjmu. Tito lidé budou odkázáni na sociální dávky, přičemž flexibilita celého systému bude klíčová pro stabilizaci jejich situace, zejména bydlení.

Dobrovolný pobyt v diagnosťáku zachrání diagnosťák, dítě ne

Dobrovolný pobyt v diagnosťáku zachrání diagnosťák, dítě ne

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) přichází s dalšími a dalšími nápady, jak „zachránit“ ohrožené děti. Ve skutečnosti ale zachraňuje především svůj vlastní, dávno přežitý a nefunkční systém ústavů. Zatímco jakékoliv jiné služby pro děti a rodiny – školy, lékaři, sociální služby, mateřská centra – musí těžce a opakovaně dokazovat svou efektivitu, ústavní zařízení tady prostě byla a jsou.

Úřad práce nebo vězení

Úřad práce nebo vězení

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se chystá v rámci plnění Patnáctera opatření boje s chudobou vyřazovat z evidence nezaměstnané, kteří opakovaně odmítnou nabídku úřadu práce. Opozice zbystřila a také prezident jistě přivítá naplnění svého doporučení. Kdo si ale zákony přečetl, ví, že tohle už v nich dávno je. Co chybí, je nabídka úřadu práce, kterou by vůbec bylo možné přijmout nebo odmítnout. Třikrát úspěšnější než veřejné služby zaměstnanosti je při zprostředkování práce vězeňská služba.