Výzva k obnovení rovného přístupu občanů České republiky k doplatku na bydlení

Výzva k obnovení rovného přístupu občanů České republiky  k doplatku na bydlení

Vláda v současnosti přijímá řadu opatření směřujících k udržení pracovních míst. Přesto lze předpokládat, že část pracovních míst bude buď utlumena, nebo zanikne, a skokově se tak zvýší počet osob bez dostatečného příjmu. Tito lidé budou odkázáni na sociální dávky, přičemž flexibilita celého systému bude klíčová pro stabilizaci jejich situace, zejména bydlení.

Dobrovolný pobyt v diagnosťáku zachrání diagnosťák, dítě ne

Dobrovolný pobyt v diagnosťáku zachrání diagnosťák, dítě ne

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) přichází s dalšími a dalšími nápady, jak „zachránit“ ohrožené děti. Ve skutečnosti ale zachraňuje především svůj vlastní, dávno přežitý a nefunkční systém ústavů. Zatímco jakékoliv jiné služby pro děti a rodiny – školy, lékaři, sociální služby, mateřská centra – musí těžce a opakovaně dokazovat svou efektivitu, ústavní zařízení tady prostě byla a jsou.

Úřad práce nebo vězení

Úřad práce nebo vězení

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se chystá v rámci plnění Patnáctera opatření boje s chudobou vyřazovat z evidence nezaměstnané, kteří opakovaně odmítnou nabídku úřadu práce. Opozice zbystřila a také prezident jistě přivítá naplnění svého doporučení. Kdo si ale zákony přečetl, ví, že tohle už v nich dávno je. Co chybí, je nabídka úřadu práce, kterou by vůbec bylo možné přijmout nebo odmítnout. Třikrát úspěšnější než veřejné služby zaměstnanosti je při zprostředkování práce vězeňská služba.

V kojeneckých ústavech chybí lékaři. A taky nemocné děti.

V kojeneckých ústavech chybí lékaři. A taky nemocné děti.

Kraje zřizující dětské domovy pro děti do 3 let by se měly nejen v roli dobrého hospodáře zamyslet nad tím, zda investovat do terénní práce a pokrýt tak jedním pracovníkem podporu až 8 rodin s například 20 dětmi, které tak mohou zůstat doma, za stejnou částku, jako stojí blíže neidentifikovatelná forma péče o jedno dítě v ústavu, kde si z něj bohužel často vychovávají i příštího klienta sociálních a dalších služeb.