Rozvíjíme a kultivujeme společenskou debatu o veřejných politikách v Česku, pomáháme pojmenovávat sociální problémy podle skutečnosti a v souvislostech.

Reagujeme na aktuální praktické sociální problémy, na které nahlížíme jak z pohledu funkčnosti veřejných politik, které by je měly řešit, tak také z pohledu občanů, kterých se týkají, a jimž by měly pomáhat v běžných denních situacích.

Analyzujeme veřejné politiky ve státní správě a samosprávě, a to jak v dlouhodobých trendech, tak ve vztahu k aktuálním rozhodnutím politiků a práci úředníků.

Vydáváme analýzy a studie, ale také komentáře, blogy a tiskové zprávy. Zpracováváme návrhy a doporučení, které nabízíme jak médiím a veřejnosti, tak především konkrétním institucím ve veřejné správě. Připomínkujeme návrhy legislativních a systémových změn.