Výzva k jednání o změnách v oblasti zaměstnanosti a příjmů

Výzva k jednání o změnách v oblasti zaměstnanosti a příjmů

Vážení zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce České republiky a sociálních partnerů, v souvislosti s nadcházející ekonomickou recesí a očekávaným nárůstem nezaměstnanosti se na Vás jako zástupci občanského sektoru obracíme s výzvou k zahájení diskuze o potřebných změnách v politice zaměstnanosti a příjmů osob ohrožených ztrátou zaměstnání nebo bez zaměstnání.

Tisková zpráva: Hrozí v červenci kolaps na úřadech práce?

Tisková zpráva: Hrozí v červenci kolaps na úřadech práce?

Sada opatření vlády přijatých v souvislosti s pandemií koronaviru zatím zabránila významnému zvýšení nezaměstnanosti, jejich vliv ale bude v průběhu léta výrazně omezen. Pokud ministerstvo práce urychleně nepřijme další opatření úpravy kontaktu s klienty, hrozí, že úřady práce nebudou schopny zvládat množství žádostí, které dorazí v červenci.

Mapa událostí v sociálním začleňování za rok 2019

Mapa událostí v sociálním začleňování za rok 2019

Veřejná sociální politika v Česku se dostala do stavu, ve kterém se úsilí těch, kdo pracují s lidmi v terénu, a těch, kdo se sociálním začleňováním profesionálně zabývají, smrsklo na odpor proti většině vládních novinek, aby zůstala zachována alespoň současná úroveň podpory, už tak nedostatečná. Energii a práci lidí, kteří pracují na sociální inkluzi v Česku, tak vláda nejenže neumí využít, ale ještě ji vysává a rozmělňuje v nerovném souboji o základní východiska sociálních politik.

Pět doporučení pro nový policejní tým proti nenávisti na sítích

Pět doporučení pro nový policejní tým proti nenávisti na sítích

Počínaje květnem se rodí první specializovaný policejní tým, který má cíleně vyhledávat a stíhat nenávistné projevy v českém online prostředí. Vzniká na půdorysu stávajícího 9. oddělení odboru obecné kriminality, které se přemění do samostatného odboru extremismu a terorismu. Jde bezpochyby o přelomovou událost, která nemá v naší historii obdoby.

Výzva k obnovení rovného přístupu občanů České republiky k doplatku na bydlení

Výzva k obnovení rovného přístupu občanů České republiky  k doplatku na bydlení

Vláda v současnosti přijímá řadu opatření směřujících k udržení pracovních míst. Přesto lze předpokládat, že část pracovních míst bude buď utlumena, nebo zanikne, a skokově se tak zvýší počet osob bez dostatečného příjmu. Tito lidé budou odkázáni na sociální dávky, přičemž flexibilita celého systému bude klíčová pro stabilizaci jejich situace, zejména bydlení.