Jsme nezávislý think tank reflektující českou veřejnou politiku v oblasti sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení. Sociální inkluzí se expertně zabýváme dlouhodobě.

IPSI založili v roce 2015 experti se zkušeností s přímou prací se sociálně vyloučenými lidmi pracující v sociálních službách, ve školství, na obecních úřadech či úřadu práce, v neziskových organizacích i v ústředních orgánech státní správy. Většina členů IPSI má rozsáhlou zkušenost s prací ve veřejné správě, tedy s organizací veřejných politik.

Tato individuální, ale i kolektivní zkušenost (významná část členů IPSI dříve pracovala pro Agenturu pro sociální začleňování), která se dále posiluje současným aktivním zapojením členů IPSI do veřejných politik v ČR na různých úrovních, je hlavní expertizou IPSI k vyhodnocování minulých i současných veřejných politik sociální inkluze v Česku a navrhování jejich změn (viz preambule).

Členové IPSI se shodli na základní vizi české společnosti, která by měla být soudržná a solidární, uznávat a naplňovat podporu rovných příležitostí pro všechny občany, hodnoty spravedlnosti a solidarity, a která má předcházet sociálnímu vyloučení zranitelných skupin a jednotlivců.

IPSI je otevřený think tank, který postupně přizývá ke spolupráci další experty zabývající se sociální inkluzí v ČR i v zahraničí.