Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a doktorský program Aplikovaná etika na Fakultě humanitních studií téže univerzity. Věnovala jsem se inkluzivnímu vzdělávání, rozvojovým projektům v oblasti HIV a AIDS a rozvoji neziskových organizací. V Centru pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK se zabývám péčí o lidi žijící s demencí, etikou péče a deinstitucionalizací sociálně zdravotních služeb. Jsem v IPSI, abych skromně přispěla k naplňování vize soudržného a přátelského soužití.
Mgr. Jaroslav Valůch
Již více než 10 let aktivně působím v oblasti sociálních inovací, mediální komunikace a moderních komunikačních technologií. Spolupracoval jsem s celou řadou občanských iniciativ v různých koutech světa i u nás na projektech zaměřených na komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, komunikaci násilí z nenávisti a mediální gramotnost.
Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Zabývám se oborem, který je napůl akademický a napůl praktický – veřejnou politikou. Akademický je v tom, že co nejobjektivněji a s použitím různých vědeckých metod hledáme příčiny sociálních problémů. Praktický je v tom, že, na rozdíl od jiných oborů, hledáme také jejich řešení. Řešení je ale vždy „v terénu“ a nelze ho nalézt od počítače v kanceláři. Proto se také kromě vědeckých projektů zabývám praktickými problémy a projekty, zejména v oblasti vzdělávání.