Mgr. Vladimír Foist
Prosazování myšlenek společného vzdělávání se věnuji ve své ředitelské praxi od roku 2003. Od roku 2008 jsem usiloval o vytvoření inkluzivní školy v pohraničním městě Poběžovice. Otevřít školu znamená zejména otevřít sebe sama. Není to vždy jednoduché, ale právě na vedení jednotlivých škol záleží, aby i přes nesnáze a překážky dokázalo „hledět za kopec“, věřit ve zdravý lidský rozum, v porozumění i komunikaci a ve vzájemnou toleranci, svobodu i úctu k člověku. Absolvoval jsem několik mezinárodních projektů, stáže na Babington Community College v anglickém Leicesteru, v Londýně na Berrymede Junior School, ve finském Rovaniemi, účastním se i projektu AMO v Bělorusku. Jako tandemový učitel pracuji v celodenním programu Doktor Eisenbarth Schule v bavorském Oberviechtachu.
Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.
Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a doktorský program Aplikovaná etika na Fakultě humanitních studií téže univerzity. Věnovala jsem se inkluzivnímu vzdělávání, rozvojovým projektům v oblasti HIV a AIDS a rozvoji neziskových organizací. V Centru pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK se zabývám péčí o lidi žijící s demencí, etikou péče a deinstitucionalizací sociálně zdravotních služeb. Jsem v IPSI, abych skromně přispěla k naplňování vize soudržného a přátelského soužití.
Mgr. Jaroslav Valůch
Již více než 10 let aktivně působím v oblasti sociálních inovací, mediální komunikace a moderních komunikačních technologií. Spolupracoval jsem s celou řadou občanských iniciativ v různých koutech světa i u nás na projektech zaměřených na komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, komunikaci násilí z nenávisti a mediální gramotnost.