Sledujeme pro vás, co se děje v sociálním začleňování v Česku. Aktuální události zasazujeme  do kontextu a souvislostí, dodáváme k nim expertní komentář ve srozumitelném jazyce.

Chcete vědět, co se stalo před tím, než politik nebo úředník udělali rozhodnutí? A k čemu jejich rozhodnutí mohou vést? Jaké budou mít dopady na lidi, kteří žijí v chudobě nebo sociálním vyloučení?

Chcete znát, k čemu povede přijetí novely zákona, vyhlášky či rozhodnutí vlády? Jak a kdy se projeví v „terénu“?

Se znalostí situace ve vyloučených lokalitách po celém Česku, v obcích, na krajích, na ministerstvech a dalších státních úřadech Vám to zprostředkujeme. Experti v IPSI se zaměřují na oblasti veřejných služeb (sociálních služeb, bydlení, zdraví), zaměstnanosti, vzdělávání, bezpečnosti a regionálního rozvoje.

Na webové stránce IPSI v sekci BLOG pro vás pravidelně připravujeme odborné komentáře. Chcete, aby vám chodily také e-mailem? Přihlaste se k odběru novinek ve spodní části stránky.

Využijte toho, že jsme pro vás formou mapy zpracovali přehled nejdůležitějších událostí, které se ve veřejných sociálních politikách odehrály od roku 1990. Porovnávejte aktuální události s tím, co se stalo dříve, a k čemu v minulosti vedlo podobné rozhodnutí politiků nebo opatření v obcích nebo na krajích. Přečtěte si zatím poslední souhrnný komentář k roku 2018 vztažený k událostem od roku 1990.