Rok 2017: Pod hlavičkou „boje proti nepřizpůsobivým“ politici zlikvidovali chudinské dávky

Praha / Ústí nad Labem – Promrhaná příležitost přijmout zákon o sociálním bydlení, ale také úspěšné zavedení inkluzivních podpůrných opatření do škol a potřebná regulace spotřebitelských úvěrů. Především však počátek rozvalu dávek pomoci v hmotné nouzi s nedozírnými následky na chudé lidi v Česku. Takto se (zřejmě) budeme za pár roků ohlížet na rok 2017 v sociálním vyloučení a začleňování v Česku.

Institut pro sociální inkluzi dnes vydal pravidelnou aktualizaci MAPY HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ V SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ V ČESKU. Do interaktivní mapy na http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/ jich za rok 2017 přibylo celkem 24. Bohužel – vesměs velmi nepříznivých. 

Institut mapu právě nyní představuje na konferenci v Ústí nad Labem nazvané „Hrozby a příležitosti – sociální vyloučení a začleňování v Ústeckém kraji“. Konference probíhá do 15,00 hodin v Severočeské vědecké knihovně a věnuje se zejména rozvoji sociálních služeb v kraji, vyhodnocení výsledků nulové tolerance, která začala být v kraji zaváděna před 15 lety, dávkám hmotné nouze včetně návratu veřejné služby a zavádění opatření obecné povahy – oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, do kterých nelze vyplácet doplatek na bydlení. Mezi vystupujícími a hosty jsou starostky a starostové, čelní představitelé Ústeckého kraje, zástupci neziskového sektoru, experti Institutu pro sociální inkluzi a další odborníci.

„Pokud vláda a parlament nezatáhnou za záchrannou brzdu a neopraví zpackané chudinské dávky, bude se s odstupem o roce 2017 mluvit jako o počátku sociální katastrofy s dopady nejen na nejchudší, na dávkách závislé lidi, ale také na soužití v Česku, zejména v oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami,“ říká k čerstvě uveřejněné mapě událostí ředitel Institutu pro sociální inkluzi Martin Šimáček.

Institut si pro zveřejnění mapy nevybral severní Čechy náhodou. Ústecký kraj je sociálním vyloučením nejvíce zasažen. Po deseti letech je na místě začít vyhodnocovat, která opatření fungují a která nikoliv. „Je na místě si říci, že nulová tolerance situaci na litvínovském sídlišti Janov nezlepšuje. Nezastavil se příliv chudých, na dávkách závislých lidí, neubyla kriminalita, napětí na sídlišti přetrvává, rozmohly se závislosti na drogách. Tvrdá kontrola nefunguje, jen zamlžuje skutečné řešení,“ vysvětluje Šimáček. „Dobré praxe z různých měst – aktuálně například z projektů sociálního bydlení v Brně či Ostravě – ukazují, že řešení je v opačném, prointegračním přístupu, nikoliv v represi.“  

Alena Zieglerová z Institutu sleduje rozvrat v systému chudinských dávek, tzv. hmotné nouze. „Zákon o pomoci v hmotné nouzi doznal během roku 2017 pěti zásadních změn, které se týkaly zpřísnění vyplácení dávek. Škrtání dávek však bez podpory přístupu k bydlení nebo oddlužení situaci sociálně vyloučených lidí jen zhoršuje. A spolu s nimi také seniorů, samoživitelů a samoživitelek, hendikepovaných a chudých zaměstnaných,“ vysvětluje Zieglerová. „Tři z pěti změn navrhli poslanci a senátoři. Někteří zvolení zástupci z regionů na jednu stranu volají po pomoci od vlády, ale v legislativním procesu pak skutečná řešení blokují, aby mohli před veřejností znovu za své útoky na „nepřizpůsobivé“ sbírat politické body.“ 

Na ústecké konferenci Institut představuje také regionální mapu hlavních událostí v sociálním vyloučení a začleňování. Je umístěna do prezentace, která je pro novináře a veřejnost k dispozici na vyžádání.

Kontakty: 

Konference v Ústí nad Labem: Františka Dvorská, frantiska.dvorska@socialniinkluze.cz, 777 286 345

Martin Šimáček, martin.simacek@socialniinkluze.cz, 777 787 974

Alena Zieglerová, alena.zieglerova@socialniinkluze.cz, 777 056 107

24 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ ČESKA V SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ V ROCE 2017 

dostupných na http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/

 • Zákon o sociálním bydlení ANO! A pak NE!
 • Peníze z EU na sociální byty nepomohou velkým městům
 • Nová vyhláška: Kraje musí lépe plánovat
 • Veřejná služba nepomáhá k legální práci, ale naopak
 • V nouzi a nezaměstnanosti už stát moc nepomůže
 • Úřady práce na barikádách
 • Obce se dočkaly domovského práva
 • Sjednocení péče o děti se znovu odkládá, dětem navzdory
 • Konečně účinná regulace lichvy
 • Rozhodci už nesmí rozhodovat o spotřebitelích
 • Šance pro beznadějně předlužené
 • Vězni potrestaní za jeden čin dvakrát
 • Průlomový trest za nenávist na internetu
 • Plán na řešení násilí z nenávisti v režimu utajení
 • Dezinformační weby v symbióze s extremisty
 • Další zbytečné restrikce vůči cizincům
 • Státní integrační program pokulhává
 • Inkluzi ve školách se daří, náklady se vyplácí
 • Problematická předškolní příprava
 • Věcný záměr zákona o sociálním podnikání
 • Zoufalství po vraždě v Chomutově
 • Oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
 • Sociální začleňování za peníze EU v Ústeckém kraji
 • Zlínský kraj na zdlouhavé změny nečeká, dětem pomůže sám

Archiv tiskových zpráv:

1.3.2017: Velký přehled sociálního vyloučení a začleňování v roce 2016

16.6.2016: Nový think tank odpovídá na otázku: Proč v Česku vyrostlo za 26 let přes 600 chudinských čtvrtí?