Rok 2018: Vláda vyhlásila válku chudým 

Praha. Rok 2018 se stal i přes skvělé ekonomické výsledky v ČR rokem ignorace chudých lidí. Institut pro sociální inkluzi vydal 1. dubna 2019 pravidelnou aktualizaci MAPY HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ V SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ V ČESKU, která o tom podává svědectví. Do interaktivní mapy na http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/ přibylo za rok 2018 celkem 14 nových záznamů. Zmapována jsou v nich rozhodnutí ministerstev práce, školství, vnitra, spravedlnosti, Úřadu vlády, ale také krajů a obcí, z nichž většina přispěla k dalšímu zhoršování životních podmínek méně šťastných obyvatel Česka.

Institut mapu představí při debatě nazvané „Chudoba a dluhy v Česku – mantinely sociální politiky“ v Knihovně Václava Havla dne 1. dubna 2019 od 18.00 do 20.00 hodin.

Mezi vystupujícími odborníky Institutu pro sociální inkluzi vystoupí jako zvláštní host Martin Nekola z Centra pro sociální a ekonomické strategie Katedry veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 

„Vláda rezignovala na potřebu zajistit sociální smír. Za sociální politiku považuje buď rozdávání, nebo škrtání dávek. Sociální pracovníci i učitelé ve školách ve vyloučených lokalitách už vidí, jakou devastaci v terénu to způsobuje. Jejich klienti – domácnosti v hmotné a bytové nouzi, včetně dětí – se jim ztrácí v nekonečném kruhu migrace, jež je únikem před dluhy a chudobou do dalších dluhů a chudoby. Kontakt s těmito lidmi ztrácí i úřady – Úřad práce, obecní úřady, a další. Krátkodobé dopady na chudé domácnosti jsou děsivé. Devastující budou ve střednědobém horizontu i na celou společnost a soužití v České republice,“ shrnuje vývoj sociální politiky v Česku Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

Alena Zieglerová, která se v Institutu věnuje otázkám zaměstnanosti a sociálních dávek, považuje rok 2018 za dobu nevyužitých příležitostí. „Zákon o sociálním bydlení byl vládou odsunut někam k roku 2021, kdy už ekonomická situace může být zcela jiná. Aktivní politika zaměstnanosti se stále upíná na veřejně prospěšné práce, které prokazatelně pomáhají spíše obcím než nezaměstnaným. V hmotné nouzi zůstávají jako v pasti celé domácnosti kvůli sérii restrikcí v sociálních dávkách namísto pomoci a také kvůli opatrnickému přístupu k oddlužení a navýšení nezabavitelné částky,“ uvádí a dodává: „Sociální politika nesmí být redukována jen na zvyšování nebo redukci dávek. Jde také o zajištění přístupu k bydlení a východiska z dluhů tak, aby nástup do legálního zaměstnání nevedl ke ztrátě bydlení a odlivu podstatné části mzdy k exekutorům.“ 

Kontakty: 

Debata v Knihovně V. Havla: Františka Dvorská, frantiska.dvorska@socialniinkluze.cz, 777 286 345

Martin Šimáček, martin.simacek@socialniinkluze.cz, 777 787 974

Alena Zieglerová, alena.zieglerova@socialniinkluze.cz, 724 516 637

14 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ ČESKA V SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ V ROCE 2018 dostupných na http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/

 • Veřejná služba legitimizuje existenční minimum
 • Veřejně prospěšné práce nezaměstnaným škodí
 • Nespravedlivé a nefunkční poukázky
 • Revize dávek na bydlení má zaplatit zvyšování důchodů
 • Děti: represe místo prevence
 • Školská vyhláška, která nemyslí na děti
 • Oddlužení se nekoná, legálně pracovat se nadále nevyplatí 
 • Neonacisté jako Milada Horáková
 • Boj o zprávu o extremismu
 • Patnáctero opatření jako alibi vlády místo řešení
 • Kam se ztratila Agentura (a s ní i peníze)?
 • Obědy zdarma ve školách a školkách nebudou
 • Vesnice pro lůzu, paraziti a havěť v komunálních volbách
 • Epidemie bezdoplatkových zón

8.3.2018: Rok 2017 v sociálním začleňování: chudinské dávky přestaly chránit chudé lidi

1.3.2017: Velký přehled sociálního vyloučení a začleňování v roce 2016

16.6.2016: Nový think tank odpovídá na otázku: Proč v Česku vyrostlo za 26 let přes 600 chudinských čtvrtí?