Po více než dvou letech putování legislativním procesem se na program Sněmovny dostal návrh ODS na změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi spočívající v trestání chudých zasíláním jejich dávek obcím. Na mimořádném jednání 28. ledna se zákonodárci vysloví k návrhu nazývanému Třikrát a dost, s nímž se ztotožnilo Ministerstvo práce sociálních věcí vedené ČSSD a který ke schválení doporučil sněmovní sociální výbor. 

Původní myšlenkou bylo odnímat dávky na jídlo a bydlení chudým, kteří opakovaně spáchají vybrané přestupky nebo trestné činy. To se ale nelíbilo Legislativní radě vlády, protože trestat jednu věc dvakrát se v civilizované společnosti nesmí. Předkladatel Jan Bauer (ODS) se proto s důvěrou obrátil na vládní strany, jak sám uvádí, a s nemalou pomocí ministerských úředníků tak vznikl komplexní pozměňovací návrh (sněmovní tisk 290/4), který problém neústavnosti zdánlivě řeší. 

Chudí pachatelé nebudou za spáchání přestupků trestáni dvakrát – pokutou a odebráním dávek – protože k odebrání dávek dojde až v případě, že nezaplatí pokutu. Je to tedy trest za něco jiného než za přestupek, byť efekt bude stejný. Trestné činy byly ponechány stranou, protože vláda ve svém neutrálním stanovisku namítala, že ve výkonu trestu mají vězni stravu a bydlení jisté, takže příjemci dávek na svobodě by na tom byli hůř. „Nejdříve se sníží doplatek na bydlení, a nestačí-li to, sníží se příspěvek na živobytí,“ píše se v návrhu. 

Rovnost před zákonem musí být, bude se nejspíš linout Sněmovou. V případě přestoupení vyhlášek obcí půjde ale převážně o porušování nápadů místních zastupitelů, které nezřídka končí zrušením ze strany Ministerstva vnitra pro svou nezákonnost, případně Ústavním soudem pro neústavnost. Všichni si jistě vybaví neslavné konce zákazů sezení mimo lavičky nebo vynášení nábytku před dům adresované zpravidla jen občanům vyhrazených částí měst. 

V oblasti péče o děti je navrhováno trestat nezapsání dítěte do školy, za což je ve školském zákoně pokuta 5 tisíc, která tak bude moci být nezodpovědným (nebo neinformovaným) rodičům stržena z dávek, aby obohatila obecní kasu. Za 100 neomluvených hodin za pololetí má pak přijít další sankce 5 tisíc, byť nic takového už školský zákon neobsahuje. Děti jsou podle něj omlouvány rodiči, takže půjde de facto o pobídku, aby rodiče svým dětem záškoláctví omlouvali, protože jinak rodina nebude mít co jíst a kde bydlet. Promyšlené.

Původně měla sankce přijít až při třetím přestoupení normy (odtud původní název), ale ani to už neplatí. Nově bude moci obecní úřad posoudit, jestli je možné od pachatele očekávat, že pokutu zaplatí, a bude-li mít „vážné pochybnosti o způsobilosti pachatele k nápravě“, může přistoupit k jeho nahlášení na Úřad práce hned při první nezaplacené pokutě. Motivaci k tomu obce mít budou, stejně jako jistotu, že je nikdo nepředběhne: „Částka, o kterou je dávka snížena z důvodu úhrady pokuty za vybraný přestupek, je příjmem obce, která pokutu za tento vybraný přestupek uložila.“ „Ustanovení o nepostižitelnosti dávky exekucí v tomto případě neplatí.“

Návrh je esencí splněných přání obcí bojujících s chudobou tím, že chudým znepříjemňují život. Na své si přijde i přetížený Úřad práce, který nebude tolik zavalen lidmi, protože dávky se budou rovnou přeposílat na obecní účty. Čím více vyhlášek a bdělých strážníků s bločky, tím plynulejší přísun peněz obcím. Opticky půjde dál o sumu na pomoc v hmotné nouzi, něco kolem čtyř miliard ročně, tedy stokrát méně, než kolik představuje částka na důchody, ale místo živobytí a bydlení lidí si budou moci obce za tyto státní prostředky třeba opravit chodníky. Penězovod předbíhající všechny přednostní pohledávky (třeba na výživném na děti) bude tak dokonalý, že se nejspíš prostředky na tento svérázný boj s chudobou časem několikanásobně zvýší, stejně jako nevyhnutelná kriminalita. Vaše rozpočtově odpovědná ODS.

Alena Zieglerová, IPSI

(Psáno pro Lidové noviny, 28.1.2021)

Sněmovna projedná exekuci dávek ve prospěch obcí