Martin Šimáček, ředitel IPSI (martin.simacek@socialniinkluze.cz)

Alena Zieglerová, zaměstnanost a příjmy (alena.zieglerova@socialniinkluze.cz)

Tereza Svačinová, projektová koordinátorka (tereza.svacinova@socialniinkluze.cz)

Františka Dvorská, koordinátorka konferencí (frantiska.dvorska@socialniinkluze.cz)

Zuzana Kollárovitsová, mediální a advokační koordinátorka – blogy (zuzana.kollarovitsova@socialniinkluze.cz)

Jana Němcová, mediální a advokační koordinátorka – sociální sítě (jana.nemcova@socialniinkluze.cz)

Jaroslav Valůch, člen mediálního a advokačního týmu (jaroslav.valuch@socialniinkluze.cz)

Štěpán Bolf, člen mediálního a advokačního týmu (stepan.bolf@socialniinkluze.cz)