Martin Šimáček, ředitel IPSI, martin.simacek(at)socialniinkluze.cz

Alena Zieglerová, vedoucí Sekce zaměstnanosti a příjmů, alena.zieglerova(at)socialniinkluze.cz

Tereza Svačinová, koordinátorka projektu, tereza.svacinova(at)socialniinkluze.cz

Františka Dvorská, koordinátorka konference, frantiska.dvorska(at)socialniinkluze.cz

Zuzana Kollárovitsová, mediální a advokační koordinátorka – blogy, zuzana.kollarovitsova(at)socialniinkluze.cz

Jana Němcová, mediální a advokační koordinátorka – sociální sítě, jana.nemcova(at)socialniinkluze.cz

Jaroslav Valůch, člen mediálního a advokačního týmu, jaroslav.valuch(at)socialniinkluze.cz

Štěpán Bolf, člen mediálního a advokačního týmu, stepan.bolf(at)socialniinkluze.cz