Martin Šimáček, ředitel IPSI, martin.simacek@socialniinkluze.cz

Alena Zieglerová, vedoucí Sekce zaměstnanosti a příjmů, alena.zieglerova@socialniinkluze.cz

Vít Lesák, vedoucí Sekce veřejné služby, vit.lesak@socialniinkluze.cz

Jana Němcová, vedoucí Sekce vzdělávání, jana.nemcova@socialniinkluze.cz

Zuzana Kollárovitsová, vedoucí Sekce migrace, zuzana.kollarovitsova@socialniinkluze.cz

Štěpán Bolf, zastupující vedoucí Sekce regiony, samosprávy a bezpečnost, stepan.bolf@socialniinkluze.cz

Jaroslav Valůch, člen správní rady a zakladatel, jaroslav.valuch@socialniinkluze.cz