Mgr. Martin Šimáček
ředitel IPSI
Se zkušeností ze stovek vyloučených lokalit v Čechách a na Slovensku jsem přesvědčený, že veřejná správa má chudobu a sociální vyloučení efektivně řešit, a ne přehlížet, či dokonce prohlubovat. Šest let jsem byl ředitelem Agentury pro sociální začleňování, rok jsem byl přitom pověřený řízením Sekce pro lidská práva na Úřadu vlády. Deset let jsem pracoval pro organizaci Člověk v tísni – jako ředitel pobočky Programů sociální integrace v Kladně i jako koordinátor pro slovenskou pobočku pracující v romských osadách. Působil jsem také jako překladatel, asistent pedagoga a sociální pracovník pro žadatele o azyl v Británii, nebo manažer rozvoje sociální práce v Gruzii. Pracoval jsem pro MŠMT a MPSV.
Mgr. Alena Zieglerová
odbornice v oblasti zaměstnanosti a příjmů
Již více než 20 let se profesně zabývám problematikou zaměstnanosti lidí v potížích, z čehož asi 10 let věnuji úsilí o rozvoj sociálního podnikání a společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Při navrhování a ověřování řešení, zejména v projektech, prosazuji intervence na obou stranách trhu práce, tedy jak pomoc nezaměstnaným, tak zaměstnavatelům.
Ing. Vít Lesák, MSc.
odborník v oblasti bydlení
Od roku 2010 jsem pracoval ve více než dvou desítkách českých měst jako konzultant v oblasti sociálního začleňování, nejprve pod hlavičkou vládní Agentury pro sociální začleňování, od roku 2015 pak jako ředitel Platformy pro sociální bydlení a také konzultant Magistrátu města Brno pro inovativní projekty sociálního bydlení. Vystudoval jsem rozvojová studia a sociální politiky na London School of Economics and Political Science (LSE) ve Velké Británii.
Mgr. Jaroslav Valůch
odborník v oblasti komunikace
Již více než 10 let aktivně působím v oblasti sociálních inovací, mediální komunikace a moderních komunikačních technologií. Spolupracoval jsem s celou řadou občanských iniciativ v různých koutech světa i u nás na projektech zaměřených na komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, násilí z nenávisti a mediální gramotnost.
Bc. Jana Němcová
mediální a advokační tým - sociální sítě
Vystudovala jsem sociální politiku a sociální práci. Podílela jsem se na zavádění obecních integračních politik a poradenství v oblasti evropských fondů v rámci vládní Agentury pro sociální začleňování. Jsem členkou Platformy pro sociální bydlení, která usiluje o ukončení bezdomovectví v České republice. Jako aktivistka se snažím, aby byly vyslyšeny hlasy marginalizovaných skupin, a prosazuji prostor pro alternativní ekonomické a politické systémy.
Mgr. Štěpán Bolf
mediální a advokační tým - sociální sítě
Více než 15 let se věnuji sociálnímu začleňování. Pracoval jsem v neziskovém sektoru - pomáhal jsem azylantům najít v ČR nový domov i lidem postiženým povodněmi. Mám za sebou řadu kvalitativních výzkumů v českých ghettech i romských osadách na Slovensku. V ASZ jsem působil 5 let, konkrétně v jihočeském Větřní, Velkých Hamrech na Tanvaldsku a na Frýdlantsku. V současné době pracuji ve státním sektoru, zabývám se tím, jak co nejlépe připravit vězně na návrat do běžného života.
Zuzana Kollárovitsová M.A.
mediální a advokační tým - blog
Vystudovala jsem Evropská studia a Mezinárodní mír a bezpečnost se specializací na lidská práva a politiku Blízkého východu. Působila jsem jako lokální konzultantka v Agentuře pro sociální začleňování. Mimo oblasti sociální integrace se věnuji také problematice migrace. V obou oblastech se snažím přispět k plnohodnotnému začlenění znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti a jejich přijetí většinovou společností.
Mgr. Martina Heryšerová
koordinátorka projektů
Od studií se angažuji v rámci občanské společnosti, aktivně se věnuji oblasti formálního i neformálního vzdělávání a sociálnímu začleňování. Za velmi důležitý a významný považuji koncept společného vzdělávání, na jehož prosazování se aktivně podílím. Spolupracuji s řadou organizací, které podporují a prosazují inkluzi a mimo jiné ve své dosavadní praxi sbírám zkušenosti v oblasti projektového vedení.
Ing. Tereza Svačinová, PhD.
koordinátorka projektů
V roce 2014 jsem dokončila doktorské studium na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Během studia jsem měla možnost vycestovat na několik zahraničních stáží, do Francie a na Nový Zéland. Po studiích jsem nastoupila do státní správy, kde jsem se začala aktivně zabývat sociální politikou, především sociální inkluzí, nejdříve v Agentuře pro sociální začleňování a poté na MPSV. V posledních letech jsem byla také na několika humanitárních výjezdech v Maďarsku a Srbsku v rámci uprchlické krize v Evropě. V otázce začleňování znevýhodněných skupin se chci věnovat především dětem a podílet se na zlepšení kvality jejich života.
Mgr. Františka Dvorská
koordinátorka konferencí
Již od studií na romistice FF UK se zajímám o romskou historii, kulturu a umění se specifickým zaměřením na kinematografii. Podílela jsem se na řadě terénních výzkumů v romských osadách na Slovensku i mezi Romy v ČR. Pracovala jsem mimo jiné pro občanské sdružení Romano džaniben, kde jsem se podílela na vzniku didaktického nástroje pro výuku romské historie. Sociální inkluzi se věnuji od roku 2014, kdy jsem se stala podporou expertního týmu v Agentuře pro sociální začleňování.
Mgr. Lucie Macků
odbornice v oblasti vzdělávání
Dlouhodobě se věnuji tématu inkluzivního vzdělávání. V současné době působím také v ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání), dříve jsem rovněž pracovala v Agentuře pro sociální začleňování na pozici expertky pro vzdělávání. Přednášela jsem na FSV UK a PEF ČZU, absolvovala jsem několik stáží v zahraničí – na univerzitách na Novém Zélandu a Velké Británii a v neziskových organizacích v oblasti vzdělávání a sociální práce v USA, Gruzii, Ukrajině a Maroku.
Bc. Alexander Olah
oblastní expert
Jako sociální pracovník jsem získal znalosti prostředí sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém a Karlovarském kraji. Sociální vyloučení nevnímám primárně jako etnický problém, ale jako souhrn sociálních problémů. Současný mainstream sociálního začleňování Romů, založený převážně na etno-emancipačním přístupu a realizovaný prostřednictvím Rady vlády pro záležitosti romských menšin a jejích členů volených vládními úředníky, vnímám jako “politickou integrační stafáž”, která ke skutečné integraci Romů nevede.
Mgr. Bronislav Podlaha
oblastní expert
Jsem vystudovaný antropolog a fenoménu sociální exkluze se profesně věnuji od roku 2000, nejprve dlouhá léta prostřednictvím terénních stacionárních výzkumů v romských venkovských osadách a městských ghettech na východním a středním Slovensku a ve vyloučených lokalitách českých měst, posléze v programech sociální integrace organizace Člověk v tísni. Od roku 2008 do roku 2015 jsem působil v Agentuře pro sociální začleňování (mimo jiné v Mostě, Ralsku nebo Kadani). Momentálně pomáhám ve službách MPSV nasytit předškolní a školní děti v hmotné nouzi, a v barvách MAS Sdružení Západní Krušnohoří zvýšit úroveň vzdělávání na Chomutovsku.
Mgr. Karel Straka
oblastní expert
Po studiu Sociální a kulturní ekologie jsem měl s velkým štěstím na rozumné a aktivní lidi v mnoha městech České republiky možnost drobným dílem podpořit důležité změny, které byly původně nechápány, vysmívány a odmítány, aby následně akceptovány zvyšovaly kulturnost například v oblasti životního a sociálního prostředí.
Mgr. Barbora Bočková
oblastní expert
Oblasti sociálního začleňování se věnuji více jak 15 let. Jako sociální pracovnice jsem měla možnost pracovat s uživateli drog, vězni či s dalšími lidmi žijícími na okraji společnosti v prostředí vyloučených lokalit. Od roku 2006 působím ve vedení neziskové organizace, která se zaměřuje na sociální inkluzi, realizací sociálních služeb a dalšími aktivitami. Naší snahou minimalizovat a předcházet sociálnímu vyloučení. V letech 2013 až 2015 jsem působila jako lokální konzultantka Agentury pro sociální začleňování v Ústeckém a Karlovarském kraji.