Institut pro sociální inkluzi (IPSI) je nový think tank reflektující českou veřejnou politiku v oblasti sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení.

IPSI dnes zahajuje svou činnost zveřejněním Mapy hlavních událostí, které zásadně ovlivňovaly a měnily vývoj sociálních politik v Česku. Mapa poskytuje přehled politických rozhodnutí v sociální oblasti od roku 1990 až do současnosti v kontextu transformačního vývoje naší země, ve vzájemných souvislostech a s důrazem na dopady konkrétních rozhodnutí na občany a jejich rodiny.

Z mapy jasně vyplývá, že Česko dlouho nevytvářelo žádné veřejné politiky na řešení sociálního vyloučení a chudoby. Když se později v 90. letech začal projevovat problém sociálního vyloučení, nedokázaly jej vlády efektivně řešit. Většina odložených politických rozhodnutí pak situaci spíše zhoršovala,“ říká Martin Šimáček, ředitel IPSI.

Institut mapu připravil jako praktický podklad pro politiky a úředníky, kteří veřejné sociální politiky utvářejí. Jsou v ní názorně ukázány dopady předchozích špatných i dobrých politických rozhodnutí. Smyslem je chyby neopakovat, ale vyvinout úsilí k jejich nápravě. Oproti tomu dobré praxe představují vodítko k provádění efektivní a moderní sociální politiky, která problémy sociálního vyloučení nepřehlíží, ale identifikuje je, analyzuje a řeší. „Chceme přispět k jednoznačnému pojmenovávání problémů a jejich řešení. Rozkrýt populismus, který se v Česku rozmohl a přispívá ke xenofobii ve společnosti, čímž znemožňuje konstruktivní řešení problému. Jsme přesvědčeni, že řešení existují a jsou dostupná,“ vysvětluje Šimáček.

V mapě je zaznamenána celá řada rozhodnutí veřejné správy, která měla na životní podmínky obyvatel Česka pozitivní vliv. Mnohdy se však jedná jen o ojedinělá opatření na místní nebo regionální úrovni, která státní orgány z nejrůznějších důvodů nepřevzaly nebo o nich nevěděly.

„Sociální vyloučení dnes představuje jeden z nejzávažnějších veřejně politických problémů. Odkládání jeho řešení na neurčito jen proto, že není snadné ani krátkodobé, ohrožuje společenskou soudržnost zejména ve strukturálně postižených regionech,“ komentuje situaci Alena Zieglerová, vedoucí sekce zaměstnanosti v IPSI. „Například rok 2012 byl z hlediska dopadů nedomyšlených rozhodnutí státní správy v oblasti dávkové agendy a zaměstnanosti na chudé lidi doslova katastrofální,“ vyvozuje Alena Zieglerová jeden z dominantních závěrů z mapy událostí.

IPSI, který k dnešnímu dni zahajuje svou veřejnou činnost, působí jako think tank, který přináší politikům a úředníkům zpětnou vazbu o účinnosti veřejných politik, ale také konstruktivní návrhy opřené o dobré praxe v ČR i zahraničí. Institut sdružuje osobnosti, které se profesně věnují sociální inkluzi v zaměstnanosti, vzdělávání, službách a dalších oblastech veřejného života.

MAPA HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ V SOCIÁLNÍCH POLITIKÁCH OD ROKU 1990 ZDE: www.socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti

Sledujte IPSI:

na webu: www.socialniinkluze.cz

Twitteru: http://twitter.com/socialniinkluze

Facebooku: http://www.facebook.com/socialniinkluze

 

Kontakty:  

Martin Šimáček – ředitel IPSI – 777 787 974, martin.simacek@socialniinkluze.cz

Alena Zieglerová – vedoucí sekce zaměstnanosti, alena.zieglerova@socialniinkluze.cz

Vít Lesák – vedoucí sekce veřejných služeb, vit.lesak@socialniinkluze.cz

Jaroslav Valůch – člen správní rady a zakladatel, Jaroslav.valuch@socialniinkluze.cz

 

Stáhnout PDF

TZ: Nový think tank odpovídá na otázku: Proč v Česku vyrostlo za 26 let přes 600 chudinských čtvrtí?