R1-16APředstavte si na okamžik, že jste ministryní či ministrem pro místní rozvoj. Můžete nyní přímo rozhodovat o tom, jak budou desítky tisíc rodin v Česku bydlet. Jestli v ghettu, na ubytovně nebo normálně mezi ostatními.

To, že více ghett a ubytoven nedělá z českých měst a obcí malebné prostředí pro žití, není zřejmě důvodem ke sporu. O možném řešení se dá bavit na základě předložených expertiz či alespoň politických vizí. Anebo se dá prostě zazdít jakékoli řešení. Jen s námi nyní získáte následující insiderskou instruktáž, jak to u nás v ČR udělat:

 

 1. Ignorujte realitu

Všude říkejte, že sociální bydlení není třeba, neb vše vyřeší trh (a jeho deregulace), případně sociální služby. Říkejte to 10 let po sobě a mezi tím si nevšímejte, že počet lidí bez domova či ohrožených ztrátou bydlení narůstá raketovým tempem (dle údajů MPSV[1] alespoň na dvojnásobek za posledních 5 let) a jejich nouzi zneužívají majitelé pro bydlení nevyhovujících ubytoven.

 

 1. Hlavní je neuhnout!

Pokud si všichni kromě vás všimnou, že počty domácnosti na ubytovnách jdou do desítek tisíc a výdaje na doplatky na bydlení se tím zvýší téměř na čtyřnásobek[2] (mezi lety 2011 až 2014), navrhněte další rozvoj těchto ubytoven s pomocí evropských dotací a pojmenujte to jako „komplexní řešení“.

 

 1. Klíčový je timing, udeřte v pravý čas

Pokud se řešení nedostupnosti bydlení pro stovky tisíc lidí ujme jiné ministerstvo a poprvé v historii ČR navrhne opravdu komplexní systém řešící poptávkovou stranu (dávky), nabídkovou (byty) a vše to prováže podpůrnými službami a vyrovnávacími platbami pro obce coby garanty systému, postavte se veřejně proti tomu hned den po tom, co je tato nová koncepce schválená vládou[3].

 

 1. Nebojte se ukázat, kdo je tu boss

Když už je Koncepce přepsána do paragrafového znění zákona a je potřeba vše urychleně projednat na vládě a v Poslanecké sněmovně, vzpomeňte si, že Zákon není vlastně tak špatný, pokud všechny investiční finance do systému půjdou přes vás, protože vy to přece jako jediní umíte. Toto veřejně opakujte 2 měsíce poté, co Nejvyšší kontrolní úřad prokázal,[4] že za více než deset let jste poskytovali dotace na rozvoj bydlení postupně ze 3 programů s prakticky stejným zaměřením, u žádného z nich jste nevyhodnotili plnění cílů, dopady, ani nezkontrolovali, kdo v bytech bydlí (namátková kontrola NKÚ zjistila, že 20% nájemníků nespadá do cílové skupiny). Vlastně jste ani neměli nastavený způsob, jak to kontrolovat. A vzápětí jste stejným způsobem vypsali program čtvrtý.

 

 1. Trpělivost růže přináší

Když už vás monitorovací výbor a Evropská komise přinutí opravit nastavení dotačního programu (IROP na sociální bydlení) tak, aby byl opravdu cílený na lidi v bytové nouzi podle Evropské definice ETHOS[5] a aby nepůsobil segregačně a všechny obce a další subjekty netrpělivě 2 roky po začátku programového období ESIF očekávají vypsání výzvy, vzpomeňte si náhle, že ještě nemáte vymyšlený vzoreček na propočet veřejné podpory, který jste již 2 roky měli připravovat. Pak rychle všechny překvapte vzorečkem, který nezohledňuje většinu nákladů spojených s provozem sociálního bydlení (náklady spojené s horší vymahatelností dluhů, zajištěním sociálních služeb, administrací systému apod.) a čekejte, až se o dotaci téměř nikdo nepřihlásí. Tímto zajistěte, že se část z  alokace 5 mld. Kč na sociální byty přesune do jiných oblastí, vždyť přece sociální bydlení není zase tak důležité (viz bod 1).

 

 1. Kdo se moc ptá, moc se dozví

Když se vás, coby garanta bytové politiky v ČR, někdo zeptá, jak má podpora sociálního bydlení vypadat, zadejte vypracování Koncepce externím firmám, přestože je to vaše hlavní náplň práce. A když se vás ptají na váš návrh zákona o sociálním bydlení, odkazujte na lobbistické návrhy z pera sdružení majitelů domů a bytů, aby bylo jasné, jaké zájmy hájíte.

 

 1. Jsou to nakonec jen peníze

A když už vám nejde podpora bydlení pro chudé ani nájemní bydlení obecně, podporujte dlouhodobě raději z veřejných prostředků bydlení vlastnické, byť je jeho podíl již nyní ve srovnání s Německem či Rakouskem asi 2x vyšší.[6] Anebo ještě lépe: investujte veřejné peníze do podpory hypoték v době rekordně nízkých hypotečních úroků, kdy se odborníci shodují na riziku přehřátí hypotečního trhu. A nakonec uhraďte bankám na nákladech za administraci tohoto programu více, než činil samotný příspěvek k těmto hypotečním úvěrům.[7]

 

 1. Koncepce sem, koncepce tam

Ale nakonec je jedno, jak vám ta práce posledních 10 let jde a co se děje v českých regionech. Hlavní je, že vám přece nikdo nebude mluvit do bytové politiky, když jste podle kompetenčního zákona hlavním koordinátorem. A tak ve všech svých dokumentech (které vám pomáhají psát soukromé firmy) důsledně vynechávejte odkazy na koncepční dokumenty schválené vládou. Např. ve výzvě na sociální bydlení požadujte, aby žádosti byly v souladu s asi desítkou všemožných koncepcí a strategií, jen ne s půl roku starou vládní Koncepcí sociálního bydlení. A tu vynechte i z čerstvě revidované Koncepce bytové politiky do roku 2020. Přestože jste se sami před rokem vzdali gestorství přípravy zákona o sociálním bydlení (poté, co si o něj formou připomínky k plánu legislativních prací vlády řeklo MPSV) a nechali jako spolugestor veškerou práci na MPSV (v souladu s vaší reakcí na setkání k vypořádání připomínek na Úřadě vlády z roku 2014: „jen ať si na tom vylámou zuby“), napište si v revidované Koncepci k prvnímu cíli „Prosazovat komplexní a finančně udržitelné řešení sociálního bydlení (včetně seniorů)“ odpovědnost „Ministerstvo pro místní rozvoj a Státní fond rozvoje bydlení“.

 

Kdybyste si to však přece jen rozmysleli a přistoupili na to, že chudí lidé by neměli bydlet na ubytovnách a že veřejné peníze do sociálního bydlení by měly jít k rodinám s dětmi, seniorům a dalším potřebným namísto podpory spekulantů, máme pro vás 8 návrhů:

 

 • Sociální bydlení je potřeba. To znamená dostupnost bytů, nejen služeb a dávek.

 

 • Bydlení znamená byty, ne ubytovny – těm je třeba konkurovat důstojnou alternativou a poté je důsledně regulovat.

 

 • Podpořte první komplexní řešení sociálního bydlení v ČR, zákon je potřeba schválit co nejdříve.

 

 • Vyhodnoťte si řádně své dotační programy, při nastavování respektujte odborníky z terénu. Čerpat dotace na sociální bydlení se musí vyplatit i těm, kteří podporují i nejvíce ohrožené skupiny.

 

 • Do vzorečku pro výpočet veřejné podpory zahrňte všechny náklady spojené s provozem sociálních bytů. Případně iniciujte vznik subjektu se zárukou neziskovosti a s účasti státu a samospráv, který by sociální byty v regionech zřídil a provozoval (po vzoru finské Y-Foundation).[8]

 

 • Posilte odbor bytové politiky, své Koncepce a dotační programy pište transparentně, v součinnosti s platformou respektovaných odborníků z praxe i akademie.

 

 • Vyrovnejte podporu vlastnickému a nájemnímu bydlení, tzn. zaměřte se důsledně po 20 letech na nájemní bydlení.

 

 • Ve všech svých strategických dokumentech respektujte vládní Koncepci, buďte opravdu koordinátorem více resortů a ne tvrdohlavým a nepoučeným sólistou.

 

Vít Lesák

 


 

Zdroje:

[1] Vyhodnocení průzkumu řešení bezdomovectví v obcích s rozšířenou působností (http://www.mpsv.cz/files/clanky/24488/Vyhodnoceni_pruzkumu_reseni_bezdomovectvi_v_obcich_s_rozsirenou_pusobnosti.pdf)

[2] Hodnocení dopadu regulace (RIA): sociální bydlení v České republice (tab. 3, str. 11)

[3] http://www.mpsv.cz/files/clanky/22514/Koncepce_soc_bydleni_2015.pdf

[4] http://www.nku.cz/cz/media/stat-dal-za-porizeni-9-a-pul-tisice-bytu-pro-znevyhodnene-temer-5-miliard-korun–jestli-je-ale-skutecne-vyuziva-cilova-skupina–uz-mmr-nesleduje-id8182/

[5] http://www.feantsa.org/spip.php?article120&lang=en

[6] Eurostat, Životní podmínky (SILC) 2014

[7] http://www.nku.cz/cz/media/stat-dal-za-porizeni-9-a-pul-tisice-bytu-pro-znevyhodnene-temer-5-miliard-korun–jestli-je-ale-skutecne-vyuziva-cilova-skupina–uz-mmr-nesleduje-id8182/

[8] http://www.ysaatio.fi/in-english/

 

 

8 receptů Ministerstva pro místní rozvoj, jak potopit sociální bydlení v ČR