mapa 2016 banner

Praha, 1.3.2017

Vybrali jsme pro vás nejdůležitější politická rozhodnutí a kroky ministerstev, krajů a obcí, které zásadně ovlivnily situaci v sociálním vyloučení během loňského roku v Česku.

Institut pro sociální inkluzi (IPSI) po roce doplnil mapu hlavních událostí, které mají od roku 1990 do současnosti dopad na sociální vyloučení a začleňování, soužití ve městech a bezpečnost. Poprvé mapu zveřejnil vloni.

 „Rok 2016 byl v sociální začleňování rokem sociálního bydlení. Odstartovaly velké projekty městského bydlení pro chudé a potřebné v Brně a Ostravě, které mohou změnit převažující neochotu obcí řešit kritickou situaci sociálně vyloučených lidí. Jde o průlom – žádné z měst od dob divoké privatizace bytů v 90. letech nevyčlenilo tolik bytů pro ty nejpotřebnější, vč. rodin s dluhy,“ říká Vít Lesák, vedoucí sekce služeb IPSI.

Novinky v Brně a Ostravě předběhly snahu vlády konečně přijmout zákon o sociálním bydlení. Jde o víc, než je na první pohled patrné: pokud tato vláda a Sněmovna zákon prosadí, další města na dobrou praxi naváží. Pokud snahy zkrachují, nejchudším se v bydlení ještě přitíží. Jak totiž ukazují překotné novely zákona o pomoci ve hmotné nouzi, sociální dávky už na bydlení nebudou samy o sobě stačit.

Přes velmi nízkou nezaměstnanost (vč. mírného poklesu počtu dlouhodobě nezaměstnaných) se významná většina sociálně vyloučených lidí vloni do práce nevrátila. Pracovat se jim totiž stále nevyplatí, a to především kvůli dlouho neřešenému zadlužení. „Pomohou další změny v aktivní politice zaměstnanosti. Veřejně prospěšné práce nejsou samy o sobě účinné. Naopak úspěšný je model prostupného zaměstnávání, v němž se nezaměstnaný krok za krokem s podporou, zejména v oblasti řešení dluhů, vrací na otevřený trh práce. Úhrada nákladů na dojíždění za prací, kterou Úřad práce vloni zavedl, je dobrým začátkem,“ vypočítává Alena Zieglerová, vedoucí sekce zaměstnanosti IPSI.

Rok 2016 byl zásadním milníkem ve vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním. Do praxe vstoupila novela školského zákona, která zavádí pět stupňů nárokové podpory pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. „Novela, označovaná jako inkluzivní, nezpůsobila žádné dramatické otřesy, jak její odpůrci varovali, a naopak pozvolna otevírá vzdělávací příležitosti dětem se znevýhodněními na školách hlavního vzdělávacího proudu. Tuto nesmírně pozitivní změnu docení děti a sociálně vyloučené rodiny, ale i celá společnost, teprve v horizontu mnoha let,“ říká Martin Šimáček, ředitel IPSI.

Vyhodnocení veřejných sociálních politik za loňský rok Institut představil na včerejší konferenci „Sociální začleňování v Libereckém kraji“, kterou společně s krajským úřadem uspořádal v Liberci. Záštitu poskytl hejtman Martin Půta, který také v úvodu konference vystoupil.

Konference se zúčastnilo více než 80 zástupců krajského úřadu, obcí, neziskových organizací, Úřadu práce a dalších odborníků. Jde o první ze série krajských konferencí, které Institut bude pořádat. „Členové Institutu působí v různých městech a krajích v Česku, ale také spolupracují s některými ministerstvy. Máme podrobnou znalost situace v lokalitách i ve státní správě. Chceme oba tyto světy propojovat, ukazovat, jaký vliv mají konkrétní rozhodnutí politiků a úředníků na lidi ve vyloučených lokalitách. A také na rozvoj regionů, kvalitu soužití a pocity bezpečí v obcích,“ uzavírá Martin Šimáček.

IPSI vznikl na podzim roku 2015. Má 17 členů a zabývá se veřejnými sociálními politikami v souvislosti se sociálním vyloučením a sociálním začleňováním v Česku. Více info na www.socialniinkluze.cz, nebo na Twitteru či Facebooku.

Klíčové události roku 2016 a mapa od r. 1990 do současnosti jsou k dispozici na http://socialniinkluze.cz/dokumenty/mapaudalosti/.

Více informací poskytne: Martin Šimáček, ředitel IPSI, tel. 777 787 974, Alena Zieglerová, vedoucí sekce zaměstnanosti IPSI, 778 728 906.

TZ: Velký přehled sociálního vyloučení a začleňování v roce 2016