fb-03

Konference s panelovou diskuzí Sociální začleňování v Libereckém kraji

PROGRAM

10:00 – 10:45
Úvod
Mapa hlavních událostí od r. 1990 do r. 2016 v sociálním vyloučení a sociálním začleňování
Sociálně vyloučené lokality nevznikly ze dne na den. Od 90. let postupně přibývaly, a to i proto, že stát na chudobu a sociální vyloučení neuměl reagovat. Umí to dnes? Poslechněte si jako první, jaké události roku 2016 označil IPSI za hlavní a proč. A pomohly sociálnímu začleňování?

Mgr. Martin Šimáček (ředitel Institutu pro sociální inkluzi)

Mgr. Alena Zieglerová (vedoucí sekce zaměstnanosti Institutu pro sociální inkluzi)

10:45 – 11:45
Diskuzní blok 1
Sociální vyloučení v Libereckém kraji
Co se stalo v sociálním vyloučení a v sociálním začleňování v Libereckém kraji za posledních pět let? Hlavní události v kraji v oblastech bydlení, zaměstnávání, školství, zdravotní péče, bezpečnosti, komunitní práce, sociálních služeb. Příklady dobré praxe.

Účastníci debaty:

Václav Strouhal, DiS. (Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje)

Daniel Prokop (MEDIAN, vedoucí sociálního a politického výzkumu)

Lukáš Průcha (Člověk v tísni, ředitel pobočky v Liberci)

npor. Bc. Jan Hlubuček (PČR Tanvald)

Mgr. Barbora Šolková

11:45 – 12:30 přestávka na oběd

12:30-13:30
Diskuzní blok 2
Sociální bytová politika měst

Jak se v kraji rozvíjelo sociální bydlení? Kde funguje a proč to někde jde a jinde nejde? A jak to půjde dohromady s novým zákonem o sociálním bydlení? Role měst, obcí, kraje, neziskových organizací a majitelů bytů při řešení bytové problematiky sociálně znevýhodněných lidí. Případová studie měst Liberec a Velké Hamry.

Účastníci debaty:

Ing. Vít Lesák (vedoucí sekce služeb IPSI / výkonný ředitel Platformy pro sociální bydlení)

PhDr. Mgr. Ivan Langr (náměstek primátora města Liberce pro oblasti školství, kulturu,

sociální věci a cestovní ruch)

Ing. Jaroslav Najman (Velké Hamry, starosta)

Robert Prade (Návrat, o.p.s., ředitel)

13:30-14:30
Diskuzní blok 3
Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách

Síť sociálních služeb se v posledních letech v kraji hodně rozvinula a proměnila. Jak by se měla rozvíjet dál? Spolupráce poskytovatelů služeb sociální prevence a sociálních pracovníků obcí a úřadů práce. Praxe krajských projektů na podporu rozvoje sociálních služeb.

Účastníci debaty:

Bc. Alexander Olah (odborník sekce služeb IPSI a poradce ministryně práce a sociálních věcí)

Mgr. Tomáš Pavlů (Odbor sociálních věcí KÚ Libereckého kraje)

Markéta Horneková (MěÚ Velké Hamry, sociálně správní odbor, terénní pracovnice)

Bc. Jiří Simeth (Most k naději, vedoucí K-Centra Liberec)

14:30 – 15:00
Diskuzní blok 4
Otevřená diskuze účastníků

Pokud máte zájem o účast na akci, zašlete přihlašovací e-mail na adresu frantiska.dvorska@socialniinkluze.cz.

Chceme se s vámi bavit o problémech a řešeních tam, kde vznikají. Začínáme v Libereckém kraji.