Paní Šťastná v Ústí nad Labem to má těžké – klienti jsou problémoví, nechtějí pracovat, neposílají děti do školy, sociálně se vylučují https://usti.idnes.cz/rozhovor-mf-dnes-vedouci-socialniho-odboru-usti-nad-labem-ivana-stastna-1a3-/usti-zpravy.aspx?c=A180406_393718_usti-zpravy_vac2. A proto musí chodit na šetření do míst, která jsou často i ošklivá. A potom zakládat stovky stran do spisů, které se už pomalu ani nevejdou na úřad. Navzdory tomu administrativa stále přibývá a je čím dál míň času chodit do terénu počítat negramotné lidi, kterým citelně chybí povinnost pracovat aspoň na poloviční úvazek http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/218411000140411-udalosti-v-regionech/obsah/612845-pretizene-socialni-odbory-v-usti-nad-labem.

A co hůř, odebrat takovým lidem děti, to už dávno není, co bývalo. Musí se zjistit, jak rodina svou situaci sama vnímá, jaké má silné stránky, jak ji lze motivovat, jestli nemá takové potíže, že se z nich sama prostě nedokáže dostat. Špatně se z toho vyvléká, protože naivní Česká republika bezhlavě přijala lidskoprávní dokumenty zaručující všem lidem pomoc, pokud ji potřebují, a to bez ohledu na věk, rasu, pohlaví a sociální status. A dětem se dokonce zavázala věnovat zvláštní pozornost.

Protože sociální práce opravdu je těžká, zavedly se za ta léta, co paní Štastná pracuje způsobem sobě vlastním, nástroje, které sociálním pracovníkům pomáhají situaci klientů objektivně posoudit. Klientovi dávají tyto moderní formy pomoci prostor, aby převzal iniciativu a řešil svou situaci sám, protože jedině tak je to řešení udržitelné. Řada Orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v podobných městech, jakým je Ústí nad Labem, tyto nástroje úspěšně používá. Usnadnily jim práci a také jim výrazně snížily počet klientů, protože při správném plánování a vyhodnocování plánů je jasné, kdy je práce hotová a rodina si už dál poradí sama.

Stojí to prostě čím dál víc úsilí, dávat všechnu vinu klientům. Paní Šťastná to má opravdu těžké.

IPSI

Nešťastná paní Štastná