Premiér Babiš se 10. září sešel na ministerstvu práce se zástupci obcí, aby jim představil svůj převratný plán, jak vyřešit problém absence sociálního bydlení. Místo zákona nabídne tato vláda obcím dotace na výstavbu bytů, z nichž část může být sociálních. K tomu si ještě mohly přítomné obce nadiktovat další požadavky, kterými má vláda zatočit se spekulanty. Proč byl zase první, kdo s takovým nápadem přišel? Protože je asi jediný, kdo trik s dotacemi v kombinaci s drobnými zásahy do jiných zákonů neprohlédl.

Toto je přehled avizovaných patnácti opatření pro sedm resortů, kterými má být nahrazena díra zející v naší legislativě skoro třicet let – chybějící zákon o sociálním bydlení. 

Místní rozvoj

1. Cenové mapy s obvyklým nájemným. V obcích, kde obecních bytů je 10 %, ohrozí zbývajících 90 % obyvatel snížením nebo odebráním dávek, a tím i jediného způsobu, jak si bydlení udržet. Kdyby stát garantoval zákonem povinnost (státu nebo obcí) sociálního bydlení, mohly by cenové mapy sloužit ku prospěchu občanů.

2. Dotační program Výstavba. Fungovat by mohl jako třešinka na dortu, jehož korpusem by ovšem musel být zákon o sociálním bydlení zavazující hlavně developery k odpovědným procentům bytů určených pro nájemní bydlení za rozumnou cenu.

3. Odkup bytů. Obce jako Most nebo Děčín mají bytových domů dost, jen jim nepatří. Program odkupu sice zatím vláda neplánovala, ale slíbila, že všechno bude. Dobré řešení by to bylo jen spolu se zákonem danými pravidly na obsazení a užívání bytů pořízených za státní prostředky.

Zdravotnictví

4. Stanovení počtu osob na plochu bytu. Až bude jasno, kolik na jak velkém prostoru může bydlet lidí, budou se nadrozměrné rodiny vystěhovávat. Kam? Bez sociálního bydlení nikam.

5. Hygienické standardy, pokud není toto opatření shodné s předchozím. Každopádně je však zbytečné, když zákon o pomoci v hmotné nouzi už dávno definici vhodného bytu obsahuje. Zákon o sociálním bydlení by ji mohl zpřesnit, kdyby byl.

Spravedlnost

6. Nulové oddlužení – insolvenční zákon. Další dobrý nápad, který je už intenzivně řešen. Ano, na dluhy způsobené převážně nemravnou legislativou v ČR od roku 2001 až do ministra Pelikána, je potřeba pevnou záplatu, aby lidé svůj ekonomicky aktivní život nemuseli dál přesouvat do ilegality. Zákon o sociálním bydlení to ale nijak nenahrazuje.

Průmysl

7. Regulace pronajímání bytů živnostenským zákonem. Regulace podnikání není nikdy dost, proto asi vláda každoročně sleduje snižování administrativní zátěže podnikatelů! Nebylo by to potřeba, pokud by další zátěž dostaly jen subjekty, které budou zapojeny do systému sociálního bydlení, vyváženou odpovídající garancí stálosti příjmu z nájemného. 

Vnitro

 8. Povinný trvalý pobyt. Svěží nápad z dob reálného socialismu. Ať je jasno, koho kam poslat zpět, když nám nevyhovuje, že bydlí jinde, než jak to má napsáno v občance. Každý žadatel o doplatek na bydlení musí přitom už od června 2017 prokázat, že pro obec, kde se nachází, není zátěží, ale je s ní nějak spjat, což je na hraně práva na svobodnou volbu pobytu. 

Práce a sociální věci

9. Sloučení dvou dávek na bydlení do jedné. Návrat k odmítnutým novelám ministryně Němcové. Když se kácí les, vypadávají lidé z dávkové podpory, přičemž bez zákona o sociálním bydlení žádná jiná podpora neexistuje. 

10. Krácení paušálů na energie. Opět viz Němcová, která chtěla žadatelům, jimž pan domácí nařizuje platit energie paušálně, rovnou dávky odepřít. Ministerstvu přitom chybí data, že by to něčemu pomohlo. Sociální bydlení by tento oříšek mohlo rozlousknout. 

11. Snížit strop pro dávky. Předchozí dvě snižování stropu cenotvorná nebyla, takže třetí pokus je zbytečný. Stropu se spekulanti prokazatelně smějí, když mají na bydlení chudých monopol.

12. Posílení terénní práce. A jak budou posílení terénní pracovníci zajišťovat vhodné bydlení? Dobrou radou?

13. Změna ubytoven na službu přechodného ubytování. Dosavadní vývoj byl tento: sociální ubytovny – ubytovny – ubytovací zařízení – certifikované obecní ubytovny – sociální domovy – sociální domy a teď tedy přechodné ubytování. A dáme to do zákona o sociálních službách, ne? Tím se to segregované bydlení aspoň legislativně podchytí, když už nic.

14. Dávky podmínit prací pro obec. Od srpna 2017 musí prakticky každý dlouhodobě chudý nezaměstnaný odpracovat 20 hodin měsíčně zdarma pro obec, aby mu dávka neklesla na 2.200 Kč. Od 30 hodin výš pak dostane „cenu uznání“ v hodnotě 605 Kč, tj. 20 Kč za hodinu práce. 

Školství

15. Povinná školní docházka až do střední školy jako podmínka pro dávky. Za neposílání dětí do školy hrozí rodičům odebrání všech dávek v hmotné nouzi na 3 měsíce a zkrácení „rodičovské“ o 22.800 Kč. Prodloužení povinné školní docházky na první dva roky střední školy je otázkou k diskuzi, byť nemá potenciál sociální bydlení nahradit, stejně jako odebírání dávek.

Pokud se skutečně ministerstva pustí do rozpracovávání uvedených opatření, jsme připraveni poskytnout odkazy na ně v existujících vládních strategiích. Uspořený čas by pak bylo vhodné věnovat seriózní práci nad dotažením zákona o sociálním bydlení. Ten totiž žádnými úhybnými manévry nahradit nelze.

Alena Zieglerová

Psáno pro Lidové noviny (21.9.2018)

 

Patnáct opatření boje proti obchodu s chudobou sociální bydlení nenahradí