Institut pro sociální inkluzi pořádá konferenci s panelovou diskuzí:

HROZBY A PŘÍLEŽITOSTI
SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ
V ÚSTECKÉM KRAJI

Termín: čtvrtek 8.března 2018 od 10:00 do 15:00
Místo: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, www.svkul.cz


Cílem je vyhodnotit úspěšné a neúspěšné politiky sociálního začleňování v kraji za posledních cca 10 let v kontextu celostátní politiky sociálního začleňování.
Akce je určena profesionálům z úřadů a NNO, politikům, sociálním pracovníkům, pedagogům a studentům sociálních oborů a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Moderátor: Martin Šimáček – Institut pro sociální inkluzi

PROGRAM:

1) Úvod


10:00 – 10:30 
Premiérové představení MAPY HLAVNÍCH UDÁLOSTÍ v sociálním začleňování v roce 2017 (každoroční aktualizace unikátní mapy, kterou IPSI mapuje vývoj sociálních politik v Česku od r. 1990 do současnosti – viz www.socialniinkluze.cz/mapa)
Mluvčí: Martin ŠimáčekAlena Zieglerová

2) Sociální vyloučení: bydlení a nezaměstnanost a jejich provázanost v datech v Ústeckém kraji. Expertní komentář.


10:30 – 11:00
Daniel Prokop – vedoucí sociálního a politického výzkumu agentury MEDIAN

11:00 – 11:10 
Přestávka na občerstvení

3) Mapa událostí v začleňování, Ústecký kraj 2008-2018


11:10 – 11:50
Nejdůležitější události v sociáním vyloučení a začleňování v Ústeckém kraji zhruba od roku 2008
Mluvčí: Martin ŠimáčekAlena Zieglerová

11:50 – 12:30
Přestávka na oběd

4) Diskuzní blok 1: Zaměstnanost a sociální dávky, veřejná služba a oblasti s výskytem sociálně nežádoucích jevů


12:30 – 13:30 
Jsou krajská opatření zaměstnanosti pro osoby v situaci sociálního vyloučení prospěšná a dostačující? Je veřejná služba motivačním nástrojem pro nástup do zaměstnání? Zákon o pomoci v hmotné nouzi umožňuje obcím označit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, kde nově příchozí žadatelé nezískají nárok na doplatek na bydlení. Zastaví toto opatření rozrůstání sociálně vyloučených lokalit?

Účinkující:
Marie Blažková – primátorka města Děčín
Jaroslav Kunc – ředitel odboru zaměstnanosti Úřadu práce, krajská pobočka ÚP v ÚnL
Petr Hauf – vedoucí oddělení projektů EU, krajská pobočka ÚP v ÚnL
Alena Zieglerová – Institut pro sociální inkluzi

13:15 – 13:30 
Otevřená diskuze k diskuznímu bloku 1

13:30 – 13:45
Pauza na kávu

5) Diskuzní blok 2: Sociální služby a sociální práce vs. nulová tolerance 


13:45 – 14:30 
Sociální služby a sociální práce jsou předpokladem úspěšného sociálního začleňování. Je síť a skladba sociálních služeb v Ústeckém kraji dostatečná vzhledem k rozsahu problému? Proč je někde služeb relativní dostatek a jinde chybí? Plánuje a financuje krajský úřad služby dobře vzhledem k rozsahu sociálního vyloučení?
Do sociálních služeb a sociální práce zasáhla nulová tolerance, která sociální práci jako nástroj prevence a pomoci spojuje s represí. Jaké to má dopady na lidi, kteří sociální práci a služby využívají? Nakonec vyhodnotíme také samotnou nulovou toleranci po 10 letech fungování nejen v Litvínově, ale také dalších městech v kraji. Jak změnila situaci v lokalitách, a proč se situace nezlepšuje?

Účinkující:
Martin Klika – 1.náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Dana Nedělníková – ředitelka sdružení azylových domů ČR
Tomáš Mědílek – vedoucí odboru sociálních věci a zdravotnictví, Městský úřad Kadaň
Pavel Majerák – ředitel a vedoucí zařízení, Oblastní charita Teplice

14:30 – 15:00 
Otevřená diskuze k diskuznímu bloku 2 a závěr


Pokud máte zájem o účast na akci, zašlete nejpozději do 1.března 2018 přihlašovací e-mail na adresu:
frantiska.dvorska@socialniinkluze.cz
Kapacita omezena!
Konference: Hrozby a příležitosti. Sociální vyloučení a začleňování v Ústeckém kraji