Začleňování. Nikoli vytlačování

Začleňování. Nikoli vytlačování

Bezdoplatkové zóny se staly ústředním bodem „sociálních“ politik obcí. Ve stejný čas se ústředním tématem vlády ve vztahu k sociálnímu vyloučení stala revize dávek na bydlení. V obou případech je hlavním cílem výrazné omezení, podmínění nebo rovnou odebrání dávek na bydlení těm, kdo jsou ve hmotné nouzi.